CO to vlastně děláme

 

To, co umíme: Oživujem Golema. Říkáme mu Microsoft Dynamics AX a je mohutný a silný. Ale může být i trochu neposlušný a záludný - závisí na tom, jakou duši mu vdechnete. Může ničit a bořit, péct chleba, plánovat výrobu, vystavovat faktury, počítat DéPéHáčko, inventarizovat sklad... Může toho spoustu. Jen ho oživit a správně mu to všechno vysvětlit. A naučit ty, kdož si jej za nemalý peníz pořídili, s ním pracovat tak, aby je poslouchal a byl jim k užitku.

Golemem je v našem případě komplexní podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX, jehož jsme certifikovaným dodavatelem. A oživení zbrusu nového Golema u nového zákazníka říkáme IMPLEMENTACE

Co děláme kromě toho

Kromě implementací AX u zákazníků, kteří si ji nově pořídili, poskytujeme pro zákazníky používající Microsoft Dynamics AX ještě následující služby

  • podporu po spuštění ostrého provozu - helpdesk po celou dobu užívání systému
  • zprovoznění dosud nepoužívaných modulů a funkcí
  • analýzu a návrh řešení nových požadavků zákazníka
  • realizaci požadovaných programových úprav včetně důkladného otestování a zdokumentování (a v závislosti na rozsahu úpravy i případného doškolení)
  • integrace s dalšími informačními systémy, které zákazník používá 
  • konzultace přímo v provozovně zákazníka či vzdáleně
  • školení nových uživatelů a doškolení uživatelů stávajících
  • "rollouty" neboli hezky česky vyvalení AX od matky do jejích dcer (typický model: zahraniční matka má implementovánu AX a chce ji implementovat i u své dcery - české společnosti)
  • propojení AX s okolním světem - více na stránce CO VÍC nabízíme

XAL aneb Na co dalšího se ještě dokážeme rozpomenout

Díky více než 13-tileté zkušenosti s produkty Microsoft Dynamics si v případě potřeby dokážeme rozpomenout ještě i na stařičký Microsoft Dynamics XAL (dříve zvaný též Concorde.XAL, Damgaard.XAL, Navision XAL či Microsoft Business Solutions XAL). I s tímto produktem a jeho udržením v chodu dokážeme zákazníkům pomoci a v případě potřeby i pomáháme. Budiž to důkazem, že podporu hodláme zákazníkům poskytovat a skutečně i poskytujeme opravdu po celou dobu užívání systému - v případě XALu je to přitom třeba 10 či i takřka 20 let.